Vad vi gör

p

Bygger hus

Vi jobbar med nyproduktion, totalentreprenad, ombyggnation av bostadshus och näringsfastigheter. Allt från orörd mark till färdig villa/hus, tillbyggnation och lösvirkeshus.

(

Renoverar

Våra tjänster är snickeri, måleri, plattsättning, el, rörmokeri, plåtslageri, markarbeten, tak, ventilation samt mur- och putsarbeten.

V

Arbetsleder

Med stor erfarenhet av arbetsledning leder vi gärna ditt projekt. Vi planerar och ser att bygget flyter på så smidigt som möjligt. Vi vet när det är dags att boka in underentreprenörer, informera alla inblandade parter vad som ska göras, inhandla eller beställa material, mm. Det lönar sig för kunden.

 

Läs om vårt arbetssätt

Arbetssätt

Vi följer de regler, normer, rekommendationer och riktlinjer som ställs på byggbranschen idag. Med rätt person, med rätt kunskap, på rätt plats, blir arbetet effektivt och arbetsmiljön säker. Vid behov hjälper vi även kunden med arbetsledning. Vi har en nära kontakt med kunden, för att vara säkra på vad det är kunden vill ha.

opalen9

Läs om byggprocessen

Byggprocess

Bortsett från mindre arbeten som till exempel köksinstallationer och ytliga renoveringar, består ett uppdrag av fyra delar:

–   Förstudie
–   Projektering
–   Produktion
–   Slutbesiktning

s Förstudie
Tillsammans med beställaren går vi igenom förutsättningarna inför arbetet. Efter det tas beslut hur den planerade byggnationen eller renoveringen ska gå till.

4 Projektering
Vanligtvis är det byggherren som gör projekteringen, men vid behov bistår vi med vår expertis. En god projektering är alltid centralt för att själva arbetet ska löpa på enligt tid- och kostnadsplan. Viktiga delar är bland annat att få bygglov, ordna nödvändiga försäkringar och en kontrollansvarig, samt få alla ritningar godkända av den kommunala byggnadsnämnden.

( Produktion
När projekteringen är klar och byggkontraktet är påskrivet är det dags att börja bygga. Vår byggledare hanterar allt löpande arbete enligt planen, i nära samarbete med byggherren och kontrollansvarig. Varje delmoment sköts av certifierade fackmän för att säkerställa kvalitet och säkerhet både kort- och långsiktigt.

l Slutbesiktning
Efter att arbetet är färdigt rekommenderar vi att det slutbesiktas av en oberoende besiktningsman. Om det finns en färdigställande- eller byggfelsförsäkring, bör besiktningsmannen godkännas av försäkringsgivaren. Ett slutbevis utfärdas av byggnadsnämnden efter att den kontrollansvarige godkänt byggets samtliga delar.

opalen9